Świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą rozszerzyć zakres prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jest otworzenie kolektury lotto. W popularnego totolotka grają miliony Polaków, można się więc nie obawiać o brak klientów. Jednak o tym, czy kolektura będzie przynosiła zyski, decyduje kilka ważnych czynników.

Po pierwsze – lokalizacja

To od niej zależy rentowność przedsięwzięcia. Punkt lotto warto otworzyć tylko w takich miejscach, w których w ciągu dnia przewija się sporo osób. Korzystną lokalizacją jest np. centrum handlowe, salonik prasowy, stacja benzynowa, duży osiedlowy sklep spożywczy czy też kiosk położony w okolicach przystanków. Warto w tym miejscu dodać, iż Totalizator Sportowy preferuje miejsca o dużym potencjale sprzedażowym i wnikliwie ocenia wszystkie aspekty danej lokalizacji. Wymaga również, aby punkt ajencyjny spełniał kilka istotnych warunków technicznych. Należą do nich:

– stała linia dostępu do internetu o określonych parametrach technicznych, ewentualnie miejsce na montaż anteny radiowej,

– niezależny obwód elektryczny do zasilania terminala zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym,

– odpowiedni metraż – lokal powinien mieć na tyle dużą powierzchnię, aby dało się w nim wydzielić kącik dla gracza, w którym będzie można ustawić stolik oraz krzesełko. Należy również zapewnić otwartą przestrzeń wokół terminala, która umożliwi jego prawidłowe chłodzenie.

Po drugie – akceptacja

Na swojej stronie internetowej Totalizator Sportowy szczegółowo wymienia warunki, które musi spełniać zainteresowany współpracą podmiot gospodarczy. Aby założyć punkt lotto, trzeba wysłać zgłoszenie na formularzu, który jest umieszczony na stronie Totalizatora (w zakładce zatytułowanej „Jak uruchomić kolekturę?”). Oferty należy składać na adres właściwego oddziału Totalizatora Sportowego.

Jeśli zgłoszenie zostało zaakceptowane, Totalizator prosi o okazanie następujących dokumentów: wpisu do ewidencji, zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu ze składkami, zaświadczenia o niekaralności oferenta oraz osób obsługujących terminal, upoważnienia do weryfikacji oferenta w Ewidencji Dłużników. Należy również dysponować kserokopią tytułu prawnego do lokalu (akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy) oraz zgodą właściciela budynku/administratora na montaż anteny radiowej. Ponadto trzeba wpłacić na konto Totalizatora kaucję zabezpieczającą (jej wysokość zależy od wielkości obrotów, najniższa wynosi obecnie 5 tys.). Po podpisaniu umowy obowiązuje krótkie szkolenie zakończone egzaminem.

Zarobki

Współpraca z Totalizatorem odbywa się w oparciu o umowę agencyjną z wynagrodzeniem prowizyjnym. Miesięcznie można liczyć na dodatkowy zysk w wysokości 1,5 – 2 tys. złotych. Oczywiście, zysk może być o wiele większy, jeśli punkt działa w dobrej lokalizacji, a sprzedawca potrafi umiejętnie reklamować ofertę i na bieżąco promować nowości.

Warto dodać, iż Totalizator dostarcza urządzenia, zapewnia łączność oraz wyposaża punkt w materiały promocyjne i eksploatacyjne, nie oczekując od ajenta partycypacji w ich kosztach.