Zakładanie firmy

Zakładając firmę musimy liczyć się z faktem iż konieczne będzie znalezienie sporo czasu na bieganie po wszelkiego typu urzędach i załatwianie formalności. Poza napisaniem dobrego biznes planu musimy także zarejestrować naszą działalność gospodarczą.

Pierwszą czynnością jaką musimy wykonać jest rejestracja przedsiębiorcy w Urzędzie Gminy/Miasta

Od dnia 31 marca 2009 w życie weszły nawet przepisy dotyczące zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiany te mają na celu zmniejszenie biurokracji oraz umożliwienie zakładania firmy bez konieczności biegania po różnych urzędach. Tak aby dało się załatwić wszystkie formalności podczas jednej wizyty. Od dnia 31 marca osoba która chce założyć firmę musi wypełnić wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej i złożyć go we właściwym dla niego Urzędzie Gminy czy miasta.
Wypełniony wniosek powinien zawierać: numer telefonu kontaktowego, datę rozpoczęcia działalności, określenie przedmiotu wykonywanej działalności (zgodnie z klasyfikacją PKD), określenie miejsca zamieszkania i adresu firmy o ile działalność gospodarcza będzie wykonywana poza miejscem zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL oraz NIP oraz dane personalne przedsiębiorcy. Obecnie nie istnieje, żaden oficjalny wzór takiego wniosku. Obecnie złożenie takiego wpisu jest bezpłatne.

Kolejnym wymaganym elementem do założenia firmy jest Reglamentacja działalności gospodarczej, chodzi tu o fakt posiadania koncesji, uprawnień czy zezwoleń w niektórych dziedzinach gospodarki. Aby je uzyskać musimy złożyć wniosek w odpowiednim organie administracji lub w jednostce samorządu.

Następną czynnością którą powinniśmy wykonać jest uzyskanie numeru REGON. Od 31 marca 2009 osoba chcąca założyć firmę nie ma obowiązku udania się do Urzędu Statystycznego. Po złożeniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej organ gminy zobowiązany jest do przesłania odpowiednich dokumentów w ciągu 3 dni (jednak może to zająć trochę dłużej). Ustawa z dani 31 marca 2009 zniosła obowiązek posiadania numeru REGON. Tak więc nie jest on już konieczny.

Kolejną czynnością jaką musimy wykonać zakładając firmęjest założenie konta firmowego. Opłaty za zakładanie konta firmowego są różne w zależności od banku na jaki się zdecydujemy. Posiadanie konta bankowego jest koniecznością. Aby założyć konto firmowe musimy posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesji, wzór pieczątki firmowej no i oczywiście dowód osobisty.

Kolejną czynnością jakiej nie da się obejść podczas zakładania firmy jest obowiązek uzyskania numeru NIP. Wniosek ten składa się w urzędzie Skarbowym odpowiednim do naszego miejsca zamieszkania. Dla podatników podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego wniosek należy złożyć przed dokonaniem pierwszej transakcji która jest opodatkowana. W zgłoszeniu musimy zawrzeć nasze dane, o ile to my mamy zostać przyszłym przedsiębiorcą oraz dane dotyczące prowadzonej przez nas działalności. Po złożeniu wniosku w Urzędzie gminy zmuszeni jesteśmy aby udać się do Urzędu Skarbowego aby wybrać formę opodatkowania. Zmiana formy opodatkowania możliwa jest dopiero po roku prowadzenia przez nas działalności

Następnie musimy zgłosić siebie oraz pracowników do ZUSu. Zgłoszenie to dotyczy osób podlegających obowiązkowi ubezpieczeń społecznych oraz osób płacących składki na Fundusz Pracy. Zgłoszenie to trzeba dokonać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności lub też w terminie 7 dni od zatrudnienia pracownika.

Ostatnią czynnością jaką musimy wykonać jest zawiadomienie inspekcji pracy o miejscu oraz o zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zgłoszenie to musimy wykonać w ciagu 30 dni od momentu w którym rozpoczniemy prowadzenie działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorca jesteśmy także pod przymusem płacenia składek na Fundusz Pracy oraz Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych.