Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc absolwenci logopedii mają stosunkowo nikłe szanse na zdobycie zatrudnienia w szkole, publicznej poradni lub szpitalnej klinice. Ponadto wynagrodzenie logopedów na etacie nie należy do najwyższych i może się wydać wielu osobom mało satysfakcjonujące. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem bywa założenie własnego gabinetu.

Formalności

Dla wielu osób sporym zaskoczeniem może być fakt, iż do otwarcia prywatnej praktyki konieczny jest jedynie wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Logopeda nie musi się starać o żadne specjalne pozwolenia ani legitymować jakimkolwiek doświadczeniem zawodowym.  Wymóg co najmniej 2-letniego stażu pracy (w tym co najmniej 9h/tygodniowo pracy diagnostyczno-terapeutycznej) pojawia się jedynie wówczas, gdy logopeda występuje o certyfikat wysokich kwalifikacji zawodowych. Jednak należy podkreślić, iż uzyskanie takiego certyfikatu nie jest prawnym wymogiem i ma charakter całkowicie dobrowolny.

Tak więc nawet osoby bez żadnej praktyki mogą otworzyć prywatny gabinet.

Wyposażenie

O ile warunki mieszkaniowe na to pozwalają, gabinet można otworzyć we własnym mieszkaniu, oszczędzając na kosztach wynajmu lokalu. Pacjentom należy zapewnić dostęp do toalety oraz wygospodarować miejsce na poczekalnię. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia gabinet musi być wyposażony w następujące sprzęty oraz urządzenia:

a) lustro kontrolne,

b) sprzęt multimedialny do odtwarzania dźwięku,

c) testy praksji i gnozji oralnej oraz inne testy językowe,

d) gry dydaktyczne,

e) próby grafomotoryczne.

Wyposażenie gabinetu z czasem powinno również obejmować ławkę szkolną z krzesłami, komputer do korzystania ze specjalistycznych programów, przyrządy do terapii oddychania, różnego rodzaju wibratory przeznaczone do usprawniania narządów mowy dla dzieci i dorosłych, narzędzia do pionizacji języka oraz do ćwiczeń mięśnia okrężnego warg, szczoteczki masujące itp. W pracy przydatny również będzie samochód, gdyż coraz częściej logopeda jest proszony o odbycie zajęć w miejscu zamieszkania dziecka.