hand-895588_1280W dzisiejszych czasach sam pomysł na biznes to już połowa sukcesu. Jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce nie było dobrych warunków do rozpoczęcia pracy na własny rachunek, ponieważ niewiele osób miało odpowiednie zasoby finansowe pozwalające na całkowicie swobodne uruchomienie swojego własnego pomysłu i wcielenie go w życie. Niewątpliwie w ostatnich latach przybyło osób zamożnych, a także inwestorów gotowych do dofinansowania młodych i ambitnych przedsiębiorców z ciekawych pomysłem na biznes. Nie brakuje licznych programów pomocowych i instytucji powołanych do życia przez rząd, jak i organizacji pozarządowych, które mocno wspierają młodych przedsiębiorców – także finansowo, ale i organizacyjne czy księgowo, w zależności od potrzeb danego prowadzącego biznes. Nikt dzisiaj nie wątpi w to, że osoba poszukująca dofinansowania celowego dla siebie, jest w stanie po zebraniu odpowiednich dokumentów i przygotowaniu racjonalnego biznesplanu, otrzymać pozytywną decyzję organu i wnioskowane środki finansowe na start.
Kraje członkowskie Unii Europejskiej mogą, a często nawet muszą, rozdysponować celowe środki ze Wspólnoty, co sprawia, że pieniędzy dla umiejących się dobrze przygotować i zorganizować ludzi pragnących otworzyć biznes, jest wiele. Spełnienie wymogów formalnych i merytorycznych nie jest proste i raczej trudno przygotować się do otrzymania takich środków w ciągu jednego miesiąca – nawet przy pomocy specjalistycznych poradni i firm konsultingowych czy organizacji pozarządowych albo samorządowych. Pomoc otrzymać można wszędzie, czasami za darmo, ale także po odpowiedniej opłacie u prywatnych doradców. Nawet z najlepszą pomocą niezbędne jest jednak przemyślenie całego modelu biznesowego i poczynienie pewnych przygotowań, także w zakresie kompletowanej dokumentacji. Najważniejszy jest jednak sam pomysł i jeśli uda się wstzrelić w rynek ze swoją koncepcją, produktem lub usługą – sukces jest niemal gwarantowany. Tym bardziej, że szanse na rynku i możliwość konkurowania małych początkujących firm z tymi renomowanymi dostawcami, mocno się wyrównały – za sprawą Internetu.
Dzisiaj to właśnie pomysł na firmę w Internecie lub świadczenie elektronicznych usług, może zagwarantować bardzo małej i pozbawionej dużych zasobów finansowych firmie ogromny sukces. Coraz częściej mówi się w świecie rynkowej rywalizacji o start-upach, czyli małych firmach nakierowanych przede wszystkim na wprowadzenie do rynku cybernetycznego swojego portalu czy aplikacji i odniesienie z innowacyjnym pomysłem sukcesu na miarę Skype, Tinder czy nawet Youtube. Internet to wciąż medium bardzo dynamicznie rewolucjonizowane, wciąż pojawiają się nowe pomysły i rozwiązania, aplikacje, portale, gry i urządzenia – a ich twórcy w przypadku nawet umiarkowanego sukcesu mogą liczyć zyski w milionach dolarów. Inwestorzy doskonale wiedzą, jak wiele można dzisiaj zarobić umiejętnie znajdując mały, ale obiecujący start-up w segmencie high-tech, więc i właściciele tych małych firm mogą dzisiaj znacznie łatwiej znaleźć partnera lub inwestora dla swojego biznesu.