Densytometria kości to nieinwazyjne badanie diagnostyczne. Jest to kluczowy element w diagnozowaniu osteoporozy – choroby, która prowadzi do zwiększonej kruchości i podatności na złamania.

W tym artykule omówiliśmy dokładnie, co to jest densytometria oraz jak przebiega to badanie.

Co to densytometria kości?

Densytometria w Poznaniu to medyczne badanie, które służy do oceny gęstości mineralnej kości. Jest wykorzystywane do diagnozowania osteoporozy i monitorowania skuteczności leczenia. Badanie polega na pomiarze ilości promieniowania rentgenowskiego przechodzącego przez kość, co pozwala określić jej gęstość mineralną.

Wyniki są zwykle porównywane z wartościami referencyjnymi dla danej grupy wiekowej i płciowej, aby ustalić ryzyko złamań oraz ewentualną potrzebę leczenia. Densytometria wykonuje się przede wszystkim na kręgosłupie, biodrach lub przedramionach.

Densytometria kości – przebieg badania

Przebieg badania densytometrii w Poznaniu i innych lokalizacjach obejmuje następujące kroki:

  1. Przygotowanie pacjenta – przed rozpoczęciem pacjent powinien być odpowiednio przygotowany. Należy zabrać ze sobą wszystkie wyniki badań dotyczących układu kostnego, takie jak wcześniejsze zdjęcia rentgenowskie czy rezultaty innych analiz densytometrycznych.
  2. Pomiar wzrostu i wagi – na początku badania przeprowadza się pomiar wzrostu oraz ważenie pacjenta, co ma wpływ na dokładność wyników.
  3. Ułożenie pacjenta – pacjent zostaje umieszczony na specjalnym stole, zazwyczaj leży płasko na plecach lub brzuchu.
  4. Skanowanie – w trakcie badania stosuje się technologię promieniowania rentgenowskiego niskiej dawki (DXA – dual-energy X-ray absorptiometry). Aparat emituje dwie różne energie promieni, które przechodzą przez ciało pacjenta i są pochłaniane przez tkankę kostną. Na podstawie różnicy wchłaniania tych fal można obliczyć gęstość mineralną kości.
  5. Wykonanie pomiarów – w trakcie skanowania aparat przesuwa się po ciele pacjenta, wykonując serię pomiarów w różnych miejscach (najczęściej na odcinku kręgosłupa lędźwiowego i biodrach). Czas trwania może wynosić od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności od ilości obszarów poddanych badaniu.
  6. Otrzymanie wyników – po zakończeniu badania lekarz analizuje uzyskane wyniki i porównuje je z normą dla danej grupy wiekowej oraz płci pacjenta. Wyniki przedstawiane są najczęściej jako t-scores lub z-scores, które określają odchylenie od wartości średniej populacji zdrowych ludzi.
  7. Interpretacja wyników – na podstawie otrzymanych wyników lekarz ocenia stan gęstości mineralnej kości oraz ryzyko złamań osteoporotycznych u pacjenta. W przypadku zaobserwowania niskich wartości lub wysokiego ryzyka złamań konieczne może być wprowadzenie odpowiedniego leczenia bądź zmiany stylu życia, co ma na celu poprawienie stanu układu kostnego.
  8. Powtórzenie badania – densytometria jest powtarzana co jakiś czas (np. co 1-2 lata) w celu monitorowania efektów leczenia oraz oceny postępu choroby.

Warto podkreślić, że badanie densytometrii kości jest bezbolesne oraz nieinwazyjne. Natomiast stosowana dawka promieniowania pozostaje na minimalnym poziomie i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia pacjenta.