O tym, jak istotne dla sprawnego funkcjonowania firmy jest posiadanie dobrej księgowej, wie doskonale każdy polski przedsiębiorca. W rachunkowości prawdziwi fachowcy są na wagę złota, dlatego kompetentna i profesjonalna księgowa, posiadająca przy tym umiejętność współpracy z instytucjami finansowymi (ZUS i US) – zawsze może liczyć na znalezienie klientów. Otwarcie własnego biura rachunkowego nie wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego warto rozważyć tę opcję i przeanalizować jej wszystkie wady i zalety.

Zalety pracy na własny rachunek

Własne biuro rachunkowe jest przede wszystkim dla tych osób, które szukają możliwości rozwoju zawodowego, systematycznie śledzą prawo (w którym nowelizacja goni nowelizację), lubią bezpośredni kontakt z klientem oraz posiadają stosowne uprawnienia, które na prowadzących biuro rachunkowe nakłada polskie prawo.

Aby założyć biuro rachunkowe, należy spełniać kilka istotnych wymogów. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych mogą świadczyć wyłącznie osoby, które posiadają licencję Ministra Finansów lub też figurują w rejestrze biegłych rewidentów bądź w rejestrze doradców podatkowych. Aby zdobyć certyfikat, należy przedstawić zaświadczenie o niekaralności, wykazać się odpowiednią długością stażu pracy, a także kierunkiem oraz poziomem wykształcenia. Konieczna jest przynajmniej trzyletnia praktyka, obejmująca zakres czynności księgowych dokładnie określonych przez ustawodawcę oraz wykształcenie wyższe, uzyskane na kierunku rachunkowość (lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub też ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości).

Kolejnym wymogiem nałożonym przez ustawodawcę jest obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg podatkowych.

Osoby, które dysponują odpowiednimi uprawnieniami, mogą bez przeszkód zarejestrować własną działalność gospodarczą. Warto przypomnieć, iż we wniosku o wpis do ewidencji trzeba wskazać miejsce wykonywania działalności, dlatego warto zatroszczyć się wcześniej o znalezienie odpowiedniego lokalu.

Koszty wyposażenia obejmują: zakup mebli biurowych, kupno faksu, scanera, drukarki oraz komputera wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do prowadzenia księgowości, a także konieczne w pracy księgowego materiały biurowe (segregatory, teczki, artykuły piśmiennicze).