Bez odpowiedniej oprawy graficznej żadna strona internetowa nie przyciągnie do siebie użytkowników. Dlatego też wiele osób zawodowo zajmuje się sprzedażą specjalnie przygotowanych szablonów, które tworzone są w różnych językach programistycznych. Problem jednak pojawia się wtedy, gdy chcemy tego typu działalność poddać odpowiedniej interpretacji podatkowej. Warto w tej sprawie skorzystać z usług, jakie oferuje doradca podatkowy.

Podstawy prawne

Przedstawmy więc pewną sytuację… Podstawą interpretacyjną będzie wniosek z 23 kwietnia 2015 roku o wydanie interpretacji istniejących norm prawa podatkowego w sprawie związanej z podatkiem dochodowym od osób fizycznych pobieranym właśnie za sprzedaż szablonów internetowych. Wnioskodawca planował udostępniać je w formie licencji (czyli nadal będzie posiadał do nich prawa autorskie), w ramach serwisu zagranicznego (zarejestrowanego w Australii), który za wynagrodzenie miał pobierać prowizję. Procedurą sprzedaży zajmuje się serwis, natomiast sprzedawca zobowiązany jest płacić podatki – poza podatkiem dochodowym dla obywateli UE.

W związku z tym we wniosku zostały zadane pytania odnośnie:

  • źródła, do jakiego należy zaliczyć uzyskanie przychodów w ramach wymienionych wyżej usług,
  • kwestii, czy wnioskodawca będzie musiał samodzielnie wpłacać zaliczki za podatek dochodowy w trakcie roku i jak powinien wyliczać ich wysokość,
  • momentu, od którego należy uznać uzyskanie przychodu – czy jest to naliczenie prowizji, czy wpłata na konto bankowe,
  • kwestii, czy w odniesieniu do planowanych przychodów wnioskodawcy przysługują zryczałtowane 50% koszty ich uzyskania.

Istotne wyjaśnienia

W przedstawionej sytuacji biuro rachunkowe może odwoływać się do interpretacji tego wniosku. Według niej bowiem wynagrodzenie za usługi sprzedaży szablonów stron internetowych będzie stanowić przychód z praw majątkowych (prawa autorskie i inne prawa).

Jeżeli chodzi o kwestię zaliczki za ten konkretny podatek, nie istnieje w prawie obowiązek ich uiszczania. Omawiany przychód podlega jedynie przepisom dotyczącym obowiązku jego rozliczenia w deklaracji rocznej.

Bardzo ważne jest to, że omawiany przychód za usługi sprzedaży szablonów powstanie dopiero wtedy, gdy dojdzie do otrzymania lub postawienia pieniędzy lub wartości pieniężnych. Dlatego też liczony jest dzień zaksięgowania odpowiedniej wpłaty na rachunku bankowym usługodawcy. Interpretacja ta związana jest z faktem, iż przychód ze sprzedaży szablonów jest niejako wirtualny – nabiera on realnych wartości wtedy, gdy pojawi się na wspomnianym rachunku.

Ustawa o podatku dochodowym określa również, że wyżej wymieniony przychód będzie można pomniejszyć o 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy zostanie on uzyskany z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich.

Usługi księgowe w przypadku sprzedaży szablonów stron internetowych będą więc dotyczyły kwestii związanych z opodatkowaniem podatkiem dochodowych od osób fizycznych.

Masz dodatkowe pytania? Odwiedź stronę internetową warszawskiego Biura Rachunkowego Kognitariat. Pracujący tam specjaliści pomogą ci z każdym problemem finansowym.