Z pewnością liczba menadżerów na całym świecie jest bardzo duża. Różnią się oni bardzo dużą liczbą rzeczy a chodzi tutaj na pewno o cechy charakteru, styl i sposób zarządzania. Istnieją jednak błędne zachowania menadżerów mogące niewłaściwie wpływać na pracowników.

Szef, który stara się kontrolować wszystko w swojej pracy bardzo chętnie lubi oglądać raporty, czekać na sprawozdania wypełnione w każdym nawet najmniejszym szczególne. Czy takie skrupulatne działanie jest aż tak przydatne? Oczywiście, że nie. Nie zawsze to działa w sposób motywujący na pracowników. Takie zachowanie charakteryzuję menadżerów, który ,,wszystko wiedzą najlepiej od wszystkich”. Zastosowanie w jednostce może w wielu sytuacjach powodować to, że pracownicy będą się sami zwalniać a w szczególnych przypadkach może dochodzić do wypalenia zawodowego.

Dobry menadżer to taki, który jest otwarty dla każdej osoby. Nie warto decydować się na to aby słuchać uwag czy racji tylko jednego pracownika. Warto raz na jakiś czas zorganizować specjalne spotkanie, które będzie miało na celu doprowadzić do tego aby wszyscy w firmie przedyskutowali jakiś temat. Szef prowadzący otwarte dyskusję jest na pewno lepiej postrzegany przez swoich pracowników.

Działanie szefa, które jest oparte na krytyce w każdym miejscu nie jest właściwe. Nie należy za każdym razem wytykać komuś błędów. Jeśli jest to nieuzasadniona krytyka to warto pomyśleć o tym aby nie używać słów ponieważ to właśnie te mogą ranić najbardziej. Menadżer powinien motywować swoich pracowników.

Nie warto za każdym razem zmuszać pracowników do pracy w nadgodzinach. Czasem warto realizować plan, który będzie jasno zdefiniowany w jednym dniu. Zostawanie po godzinach pracy po 2 lub 3 godziny nie będzie dawać zbyt dużej produktywności. Konieczne jest to aby umieć rozgraniczyć właściwe działanie pracownika w trybie 8 pracy. Produktywne działanie pracowników można zapewniać poprzez unormowany czas wykonywania zadań.

Dobry menadżer powinien każdego dnia starać się mieć dobry humor. Wielu pracowników przed przyjściem do pracy zastanawia się nad tym jaki nastrój dzisiejszego dnia będzie miał ich kierownik. To właśnie po tym mogą wnioskować to czy dzisiejszy dzień w pracy będzie udany czy jednak napięta atmosfera będzie aż do końcowego ,,dzwonka” – dowiedz się.

Działanie szefa bez wyznaczonych celów to na pewno nieskuteczne działanie. O wiele bardziej produktywne jest sytuacja kiedy tak naprawdę można wyznaczać poszczególne plany w swojej jednostce. To na pewno coś bardzo skutecznego ponieważ realizacja ich w poszczególnym dniu może przyczyniać się do wzmocnienia pozycji na rynku lub uzyskania innych profitów.

Brak rozmów z pracownikami to także problem, który można przypisywać do menadżerów. Zamiast toczyć dyskusję pojedyncze w swoim pokoju lepiej będzie się zebrać w kilka osób do tego aby przedyskutować pewne sprawy, które są pilne. Poznanie opinii każdego pracownika to z pewnością coś bardzo kluczowego dla działania całej firmy.