Czy agencja ochroniarska wciąż może być dobrym pomysłem na biznes? Oczywiście, że tak! Na tego typu usługi popyt nie maleje, a wręcz przeciwnie – pojawia się coraz większe zapotrzebowanie. Profesjonalna i odpowiednio wyszkolona ochrona przydaje się przecież nie tylko podczas imprez masowych, konwojów czy wizyt VIP-ów. Bez odpowiedniej ochrony nie obejdą się już teraz ani centra handlowe, których powstaje coraz więcej ani nawet prywatne, zamknięte dla osób z zewnątrz prywatne osiedla mieszkaniowe.

Potrzebne licencje…

Otworzenie agencji ochrony, choć tych w Polce nie brakuje, może się więc okazać strzałem w dziesiątkę, szczególnie jeżeli jej siedziba znajdować się będzie w większym mieście. Ale tu uwaga: założenie firmy ochroniarskiej nie jest takie proste, jak może się komuś wydawać. Jest to biznes bardzo specyficzny, a pracownicy agencji bardzo często mają kontakt z bronią. To właśnie dlatego wymaga się od nich określonych kompetencji i umiejętności, które należy potwierdzić odpowiednią licencją.

W związku z tym firmy ochroniarskiej nie otworzy pierwszy z brzegu przedsiębiorca. Każdy, kto chciałby w taki sposób zarabiać, najpierw musi pozyskać koncesję na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia. Taki dokument można uzyskać tylko wtedy, gdy posiada się licencję drugiego stopnia pracownika ochrony fizycznej lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia.

…i koncesja

Uzyskanie koncesji nie jest więc proste, bo wydaje je samo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przed podjęciem ostatecznej decyzji zapoznaje się jeszcze z odpowiednią opinią właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Do wniosku o wydanie koncesji należy dołączyć:

 • status określający przedsiębiorcę,
 • adres oraz obszar prowadzenia działalności,
 • informację o zakresie i formie ochrony (czyli czy będzie prowadzona ochrona osób czy tylko mienia, czy jedno i drugie),
 • informację o terminie rozpoczęcia działalności,
 • urzędowo poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie licencji drugiego stopnia,
 • zaświadczenie o niekaralności wnioskodawcy,
 • tytuł prawny do lokalu będącego siedzibą przedsiębiorcy,
 • zaświadczenie o posiadaniu nr REGON, PESEL i NIP,
 • oświadczanie o nie zaleganiu z podatkami na rzecz urzędu skarbowego.

Za otrzymanie koncesji należy zapłacić około 500 zł.

Ile to kosztuje?

Jeżeli jednak uda nam się bez przeszkód przejść wszelkie formalności, to praktycznie mamy większość pracy już za sobą. Pozostaje jeszcze wynajęcie odpowiedniego lokum i zatrudnienie pracowników. Ci natomiast obowiązkowo muszą pozyskać zaświadczenie o zdolności do pracy w ochronie. Opłata za przeprowadzenie takich badań lekarskich i psychologicznych wynosi około 350 zł. Z reguły pracownik zainteresowany posadą w danej agencji sam finansuje badanie, bo pracodawca nie ma obowiązku pokrywania takich kosztów. Musi za to zadbać o odpowiednie umundurowanie – każdy jego pracownik powinien posiadać jednakowy, służbowy uniform z widocznym logo firmy. Koszt zakupu takiego ubioru, składającego się z garnituru, dwóch koszul (z krótkim i długim rękawem), paska, czapki, butów, kurtki, nie jest jednak wysoki i wynosi około 400 zł.

Zakres działania

Firmy ochroniarskie zarabiają z reguły na:

 • ochronie placów budowy,
 • ochronie sklepów i biurowców,
 • ochronie imprez masowych,
 • ochronie konwojów z przewożonymi pieniędzmi lub innymi cennymi przedmiotami,
 • ochronie osób, domów i mieszkań.